REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE TRADITIONAL RETAIL „Bucegi® De-al Casei”

Art.1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Bucegi® De-al Casei” – Traditional Trade Retail, denumita in ceea ce urmeaza „Campania” este  S.C. Heineken Romania S.A. înmatriculată la R.C. Bucureşti sub Nr. J40/12235/2002, C.U.I. 13240781 RO, cu sediul în 013714 Bucureşti, str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, cladirea S-Park, aripa A2-L, etaj 4, denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei denumit in continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.bereabucegi.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe site-ul www.bereabucegi.ro cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

1.4 Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin grija Organizatorului. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania va incepe la data de 1 martie 2019 si se va incheia in data de 30 aprilie 2019 sau in momentul in care stocul de premii alocat acestei campanii de promovare se va epuiza, oricare din aceste momente intervine mai intai.

2.2. Campania este organizata si se desfasoara in judetele DoljOlt si Constanta, in toate locatiile retail unde se comercializeaza produsele participante in Campanie ce sunt semnalizate cu materiale promotionale de informare a consumatorilor, plasate la intrarea in aceste magazine (vezi Anexa nr./ 1 Materiale Informare).

2.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3. Drept de participare

3.1. Pot participa in aceasta Campanie persoanele fizice cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 1 martie 2019 (inclusiv) si care, cunoscand prezentul Regulament, doresc sa participe la Campanie.

Art. 4. Produse participante

4.1. La aceasta Campanie participa produsele companiei Heineken Romania S.A., marca Bucegi®, imbuteliate in ambalaje de tip PET de 2,5L, comercializate in magazinele retail participante la promotie.

4.2. Produs participant la Campanie il reprezinta fiecare unitate de vanzare distincta stabilita ca atare prin natura ambalajului utilizat si a prezentarii acestora in spatiul de vanzare (vezi Anexa nr. 2 Imagine Produse Participante).

Art. 5. Mecanica promotionala

5.1. Consumatorii care achizitioneaza din magazinele participante o unitate de vanzare de produs, dintre produsele participante Bucegi® , primesc – in limita stocului alocat pe magazine participante – o paine.

5.2. Achizitionarea de catre un consumator a mai multor produse participante in Campanie, da dreptul acestuia de a intra in posesia mai multor premii, pe toata durata Campaniei.

5.3. Pentru a participa la Campanie consumatorului nu i se va percepe niciun fel de taxa de participare si nu exista un alt cost decat cel al achizitiei uzuale a produselor participante iar pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va efectua nici o plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.

Art. 6. Premiile

6.1. Premiile Campaniei (vezi Anexa nr.4 Imagine premii Bucegi®) se vor acorda in limita stocului disponibil.  In Campanie se va acorda un numar determinat de 247.000 de premii cu o valoare comerciala totala de 247.000 – RON (fara TVA), ce constau in urmatoarele componente:

247.000 paini (paine simpla alba tip franzela, 300 g./ buc.).

6.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/produse si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Art. 7. Acordarea premiilor și înștiințarea câștigătorilor

7.1 Premiile constand in paini se acorda pe loc in locatiile participante in conditiile specificate mai sus in cadrul articolului 5.1 si sub conditii indeplinirii criteriului de varsta.

7.2 Premiile Campaniei se acorda castigatorilor in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

Art. 8 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Art. 9 Forta majora

9.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10. Responsabilitate

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a marcii Bucegi® sau a companiei Heineken Romania S.A.

10.2 Organizatorul Campaniei nu isi asuma nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra taloanelor promotionale.

10.3 Desi va depune toate diligentele pentru asigurarea produselor Bucegi® in piata pe durata Campaniei Organizatorul nu isi poate asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante in Campanie din magazinele retail participante. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinului participant la prezenta Campanie.

10.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru modul de prezentare si/sau integritatea taloanelor inmanate participantilor dupa predarea lor catre magazinele participante, aceasta fiind sarcina exclusiva a magazinelor participante. Organizatorul va depune diligente pentru a proteja si respecta interesele consumatorilor in aceasta Campanie.

S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.